TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

REMOMEDIN TIETOSUOJALAUSUNTO

Remomedin tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Remomedi Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Hej, tack för ditt besök. Vi ska publicera vår uppdaterade sekretesspolicy på svenska så snart som möjligt. Vi hoppas att se dig snart igen.

Hi, thank you for visiting. We will publish our updated Privacy Notice in English as soon as possible. Hope to see you soon again.

TIETOSUOJALAUSUNTO

Päivitetty 1.1.2023

Me Remomedilla ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaanamme uskot käsiimme luottamuksellisia tietojasi ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

 

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:

 • kuinka keräämme henkilötietojasi
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- vai yritysasiakas. Lisäksi Remomedilla on palvelukohtaisia tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta. Nämä selosteet liitetään asiakkaiden palvelusopimuksiin, koska ne sisältävät yrityssalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.

Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Remomedin palveluiden kautta.


Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

 • Anonymisoitu tieto  tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.
 • Asiakas on Palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä.
 • Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä.
 • Palvelut tarkoittavat kaikkia Remomedin tarjoamia tuotteita ja palveluita.
 • Välitystieto tarkoittaa viestintäpalvelun käytön yhteydessä syntyvää tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa viestin välittämiseksi, viestintäpalvelun laskuttamiseksi tai muihin laissa sallittuihin tai edellytettyihin tarkoituksiin. Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä tietoja ovat esimerkiksi viestinnän osapuolia ja päätelaitetta koskeva tieto, viestinnän alkamis- ja loppumisaika, kesto ja viestin reitittyminen, tiedonsiirtoprotokolla, siirretty datan määrä, liittymän tai päätelaitteen paikkatieto, taikka muu vastaava tieto, jota käsitellään viestintäverkossa viestien siirtämiseksi, jakamiseksi tai välittämiseksi. Mikäli välitystieto on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun henkilönä, katsotaan se myös henkilötiedoksi.

 

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Remomedi tarjoaa monenlaisia Palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tai keräämme tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme Palveluun.

 

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.


Muista lähteistä

 • Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät viestintäverkkoamme, mobiilisovelluksiamme ja muita Palveluita.
 • Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta.

Henkilötietojen luovuttaminen Remomedille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

 

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilö- ja välitystietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, yritysyhteyshenkilöiden osalta myös vastuuasema/työtehtävä.
 • Demografiatietoja kuten äidinkieli, ilmoittamasi asiointikieli, osoite ja hetu.
 • Remomedin palveluihin ja portaaleihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti-viestit asiakaspalveluun.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot, asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti-viestit asiakaspalveluun.
 • Viestintäpalveluiden ja muiden Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten videopuheluita, puheluita, viestejä ja sähköposteja koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, yhteyden kesto, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto.
 • Remomedin verkkosivujen ja mobiilisovellusten käytöstä syntyvät tiedot. Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot.
 • Asiakkaan ja käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot.
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Remomedi käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Remomedi pyrkii varmistamaan ja todentamaan sen, että alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

Remomedin välittämä tietoliikenne on salattua. Remomedi ei tallenna Palveluiden käyttäjien välistä videopuhelu- tai puhelukommunikaatiota.

 

MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, sopimuspohjaisten palveluidemme toimittamiseen asiakkaillemme, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin. Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Remomedin oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Remomedilla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä Asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn määriteltyyn käyttötarkoituksen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

 

Remomedi käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

1. Sopimussuhteen perusteella ja Palveluiden tuottamiseksi:

Käsittelemme henkilötietojasi Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Henkilö- ja välitystietojasi käsitellään viestinnän välittämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. Näin toimimme esimerkiksi, kun välitämme videopuhelun, puhelun tai tekstimuotoisen viestin apteekille, kuluttaja-asiakkaille tai terveydenhuollolle. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Käsittelemme henkilö- ja välitystietojasi teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi sekä Palveluidemme, tietojärjestelmiemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi sekä niiden toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietojasi myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi. Me voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietojasi Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.

Voimme käsitellä välitystietojasi viestintäpalvelun teknistä kehittämistä varten. Lisäksi voimme muodostaa tilastoja Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten ja siten esimerkiksi ryhmitellä asiakkaitamme käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla.

Käsittelemme henkilötietojasi sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen, kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.

 

2. Oikeutetun edun perusteella:

Remomedi voi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Remomedilla on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa, että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassa olevan lain sallimissa rajoissa.

Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä. Tällaista profiloitua tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme yhä paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.

Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietojasi myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme.

 

3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

Käsittelemme henkilötietojasi lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

 

4. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi

Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

 

MILLÄ TAVALLA SUOJAAMME JA TURVAAMME HENKILÖTIETOSI?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Remomedille on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

 

SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI JA MAINONTA

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

 

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille.

 1. Terveyden- ja sosiaalihuollon organisaatioille kuten apteekeille ja hoitoyksiköille, jotka esimerkiksi käyttävät henkilötietojasi sinun luotettavaan tunnistamiseen, sekä palveluidensa ja viranomaismääräysten toteuttamiseen.
 2. Remomedin puolesta toimiville alihankkijoille, , jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, laitehuoltokumppanimme sekä markkinointia lukuumme suorittavat markkinointitoimistot.Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit ovat sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen alueelle. Poikkeustilanteessa, esimerkiksi EU-alueella sijaitsevan kumppanimme tietyn prosessin ollessa keskitettynä globaalisti EU:n ulkopuolelle, osatoiminnot voidaan toteuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja että kyseiset palveluntarjoajat ovat tietoturvaviranomaisen akkreditoimia toimijoita. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina.
 3. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä. Tällöin kyseinen palveluntuottaja mainitaan erikseen palvelua koskevassa sopimuksessa.
 4. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietojasi. Voimme myös luovuttaa tietojasi toimivaltaiselle viranomaiselle lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
 5. Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

 

KUINKA SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilö- ja välitystietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden tai reklamaatioiden puitteissa.

Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika on maksimissaan kaksi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Yksittäisten tietotyyppien osalta säilytysajat voivat olla myös lyhempiä, kuten esimerkiksi yhteydenpitotietojen.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot, kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi Asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa. Terveyden- ja sosiaalihuollon organisaatioilla on mahdollisuus kopioida henkilötietojasi yhteydenpitolokeista ja päätelaitteiltaan osana palveluaan lain edellyttämissä rajoissa.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli olet antanut suostumuksesi välitystietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ja peruutat suostumuksesi, emme käsittele välitystietojasi enää kohdentaaksemme sinulle suoramarkkinointia niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä välitystietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla. Mikäli olet antanut suostumuksesi välitystietojen käsittelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, heillä voi olla oikeus tai velvollisuus käsitellä välitystietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla.

 

MITÄ OIKEUKSIA JA VALINTAMAHDOLLISUUKSIA SINULLA ON?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: : Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Remomedi voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Remomedin oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Remomedi voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Remomedin pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Remomedia poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Remomedin käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

 

KUINKA SAAT TIEDON TIETOSUOJALAUSUNNON MUUTTUMISESTA?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

 

KUINKA VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI JA SAAT MEIHIN YHTEYDEN?

Voit käyttää kaikkia rekisteröidyn oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä www.remomedi.com löytyvien yhteystietojen kautta

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

Remomedi Oy
Tietoturva
Valimotie 1
00380 HELSINKI
Y-tunnus 2822258-8

Jos Remomedi on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassa olevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

 

REKISTERIOTTEEN TILAUS

Voit tilata rekisteriotteen omista henkilötiedoistasi kirjallisella vapaamuotoisella yhteydenotolla tai täydentämällä esitäytetty kaavake yllä olevaan osoitteeseen. Liitä mukaan yhteystietosi tilauksesi varmistamiseksi ja toimittamiseksi. Toimitamme tilaamasi tiedot kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Tietojen vastaanottaminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Pyynnön voit esittää maksutta kerran puolessa vuodessa.

 

TIETOTURVALOUKKAUKSESTA ILMOITTAMINEN

Palveluntarjoajat ja tietoturvatoimijat sähköpostilla osoitteeseen support@remomedi.com tai soittamalla yrityksen www-sivuilla oleviin puhelinnumeroihin.

Henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista pyydämme ilmoittamaan viipymättä.

 

HENKILÖ- JA VÄLITYSTIETOJEN KÄSITTELYYN SOVELTAVAT LAIT

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Laki sähköisen viestinnän palveluista

 

YLEINEN TIETOTURVA

Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta www.kyberturvallisuuskeskus.fi saat ajankohtaista tietoa tietoturvasta ja tietoturvaan liittyvistä varoituksista. Sivuilta löytyy myös tietoturvaoppaita sekä kuukausittain julkaistava kybersääkatsaus.

WWW-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Remomedi Oy:n (jäljempänä Remomedi) osoitteessa www.Remomedi.com sijaitseviin Remomedin www-sivuihin sovelletaan näitä käyttöehtoja. Remomedin www-sivut on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sivuilla esiintyvien Remomedin tuotteiden ja palveluiden nimet ja tunnusmerkit ovat Remomedin tavaramerkkejä.

Remomedi esittää www-sivut sellaisina kuin ne ovat. Remomedi ei vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai aineiston muuttamisen aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivuja voida käyttää tai sivuille ei päästä. Remomedi voi muuttaa sivuja tai estää käytön oman harkintansa mukaan. Remomedi ei vastaa Remomedin sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedosta millään tavalla.

Lähettämällä Remomedille osoitettua tilaamatonta aineistoa esimerkiksi sähköpostin tai www-sivujen kautta käyttäjä samalla luovuttaa Remomedille veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Käyttäjän lähettämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

EVÄSTEITÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?

Tämä evästeitä koskeva tietosuojaseloste täydentää Remomedin tietosuojalausuntoa.
Kuten monet muutkin verkkosivut, verkkosivumme hyödyntävät evästeitä ja muita vastaavia teknologioita (esim. trackerit, beaconit, pikselit), joilla voidaan kerätä tietoa sivun käyttäjästä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden avulla voimme selvittää sivujemme suosituimmat osiot, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Remomedin tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa tai tietoverkoissa.

Evästeen tallentumisen ja muiden vastaavien teknologioiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia (ns. ”do not track”-toiminto). Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy jollekin sivulle estyy kokonaan.

MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Toiminnalliset evästeet ja Palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Käyttäjän ei esimerkiksi halutessaan tarvitse syöttää personointivalintoja joka kerta kirjautuessaan Palveluumme.

Palveluiden kehitys: Seuraamme evästeillä palvelun käyttöä ja voimme sen avulla parantaa verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme.

Analysointi: Käytämme evästeitä verkkosivujen ja sähköisten Palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme.

Markkinoinnin kohdistaminen: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä.

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME EVÄSTEILLÄ?

Keräämme evästeiden avulla esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, sekä mainokset ja blokit, jotka on näytetty sekä tiedot niiden klikkaamisesta.
 • Sivu, palvelin ja verkkotunniste, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), istunnon aika ja kesto sekä käyttöjärjestelmä.
 • Laitteen tai käyttäjän yksilöivät tunnisteet
 • Sijaintitiedot, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • Sivujen selailu- ja hakutiedot.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUT JA EVÄSTEET SEKÄ YHTEISÖLIITÄNNÄISET

Remomedin verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien (eli Remomedin ulkopuolisten) osapuolten verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin tykkää-painike. Näihin Remomedin verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

Verkkosivuillamme voi myös olla kolmansien osapuolten evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joilla nämä toimijat keräävät tietoja tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tehdäkseen tilastoja ja analyysejä sivustojen kävijämääristä. Tällaisia tietoja voivat kerätä esimerkiksi erilaiset mainosverkot ja mainostajat sekä kävijäseurantaan tai -mittaukseen liittyvien palveluiden tarjoajat. Nämä kolmannet osapuolet voivat hallinnoida evästeitään ja niillä kerättyjä tietoja aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Remomedi pyrkii sopimusjärjestelyin huolehtimaan siitä, että kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä toimialan itsesääntelyohjeistuksia.