Remomedi Oy

Karaporten 502610 Esbo, FINLANDtfn +358 (0) 20 730 7410

FÖRSÄLJNINGsalesremomedi.comtfn +358 (0) 20 730 7415

KUNDSUPPORT OCH TEKNISK SUPPORTsupportremomedi.comtfn +358 (0) 20 730 7413

SAMUEL SIPINEN
Director Business
Development Europe

samuel.sipinenremomedi.com

SUSANNA KAIPIO
Director Business
Development Nordics

susanna.kaipioremomedi.com

TUOMO TOIKKANEN
Technical Support
tuomo.toikkanenremomedi.com

KARI PAUKKERI
CEO
kari.paukkeriremomedi.com

Remomedi Oy

Karaporten 502610 EsboFINLANDtfn +358 (0) 20 730 7410

FÖRSÄLJNINGsales@remomedi.comtfn +358 (0) 20 730 7415

KUNDSUPPORT OCH TEKNISK SUPPORTsupport@remomedi.comtfn +358 (0) 20 730 7413

SAMUEL SIPINEN
Director Business
Development Europe

samuel.sipinenremomedi.com

SUSANNA KAIPIO
Director Business
Development Nordics

susanna.kaipioremomedi.com

TUOMO TOIKKANEN
Technical Support
tuomo.toikkanenremomedi.com

KARI PAUKKERI
CEO
kari.paukkeriremomedi.com