Drugsafe hoitaa apteekin
huumausainekirjanpidon puolestasi
– kynää ja paperia ei enää tarvita

DrugSafe on innovatiivinen huumausaineautomaatti, joka on kehitetty yhteistyössä apteekkien kanssa. Automatisoitu kirjanpito ja sähköinen huumausainekortti selkeyttävät ja helpottavat apteekkien arkea huumaavien lääkkeiden kanssa työskenneltäessä. DrugSafen monipuoliset ominaisuudet lisäävät turvallisuutta – käyttölupia pystytään hallinnoimaan ja DrugSafen tapahtumia voidaan jäljittää järjestelmään tallentuvista tiedoista.

Drugsafe hoitaa apteekin
huumausainekirjanpidon puolestasi
– kynää ja paperia ei enää tarvita

DrugSafe on innovatiivinen huumausaineautomaatti, joka on kehitetty yhteistyössä apteekkien kanssa. Automatisoitu kirjanpito ja sähköinen huumausainekortti selkeyttävät ja helpottavat apteekkien arkea huumaavien lääkkeiden kanssa työskenneltäessä. DrugSafen monipuoliset ominaisuudet lisäävät turvallisuutta – käyttölupia pystytään hallinnoimaan ja DrugSafen tapahtumia voidaan jäljittää järjestelmään tallentuvista tiedoista.

Drugsafe hoitaa apteekin huumausainekirjanpidon puolestasi – kynää ja paperia ei enää tarvita

Drugsafe on innovatiivinen huumausaineautomaatti, joka on kehitetty yhteistyössä apteekkareiden kanssa. Automatisoitu kirjanpito ja sähköinen huumausainekortti selkeyttävät ja helpottavat apteekin arkea huumaavien lääkkeiden kanssa työskenneltäessä. Turvallisuus lisääntyy kun monipuolisten ominaisuuksien ansiosta pystytään hallinnoimaan käyttölupia ja jäljittämään Drugsafen tapahtumia.

Drugsafe® vie apteekin
huumausainekirjanpidon
uudelle aikakaudelle


Sähköinen huumekortti


Automatisoitu ajantasainen huumausainekirjanpito


Nopea ja selkeä käyttää

Käyttölupien hallinnointi ja 100%:n tapahtumien jäljitettävyys


Tarjoaa päiväysten mukaisesti ensin vanhenevaa lääkettä


Selkeä varastonhallinta

Tornimalli, pieni tilankäyttö.
Laajennettavissa moduuleittain


Teräsrakenne, murto- ja paloturvallinen


Varmistaa, että ulosotettava
lääke on oikea

Drugsafe® vie
apteekin huumaus-
ainekirjanpidon
uudelle aikakaudelle


Sähköinen huumekortti


Nopea ja selkeä käyttää
Käyttölupien hallinnointi ja 100%:n tapahtumien jäljitettävyys


Automatisoitu
ajantasainen
huumausaine-
kirjanpito
Tarjoaa päiväysten mukaisesti ensin vanhenevaa lääkettä


Teräsrakenne, murto- ja paloturvallinen
Tornimalli, pieni tilankäyttö


Selkeä varastonhallinta
Varmistaa, että ulosotettava lääke on oikea


Laajennettavissa moduuleittain