Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Onko VideoApteekki-palvelun käytössä kyse apteekin palvelupisteeseen järjestämästä puhelin- tai datasiirtoyhteydestä vai onko toiminta tarkoitus järjestää siten, että asiakkaat ottavat itse yhteyttä omista mobiililaitteistaan.

Asiakkaat voivat käyttää Remomedin VideoApteekki-palvelua joko omista mobiililaitteistaan tai apteekin järjestämän datasiirtoyhteyden ja laitteen kautta.


Miten Remomedi-videopalvelusovelluksen välityksellä apteekkiin (palvelupisteestä) yhteyttä ottava (palvelupisteen) asiakas tunnistetaan luotettavasti, jotta apteekin farmaseutti / proviisori voi tämän tunnistamisen perusteella hakea reseptikeskuksesta sähköisen lääkemääräyksen tiedot toimittamista varten?

Remomedi palvelu käyttää vahvaa tunnistautumista, joka on teknisesti samanlainen kuin esimerkiksi työterveydessä käytössä oleva (mm. Terveystalon videopalvelu). Lisäksi apteekin videopalveluohjelma kertoo apteekille, onko videoyhteydessä oleva asiakas tunnistautunut vahvasti.


Miten apteekki varmistuu siitä, että mikään ulkopuolinen taho ei pääse käsiksi asiakkaan salassa pidettäviin tietoihin VideoApteekki-palvelua käytettäessä, jos sovellusta käytetään salassa pidettävien asiakkaan terveydentilaan tai lääkkeitä käsittelevien tietojen välittämiseen tai niistä keskustelemiseen?

Ulkopuoliset eivät pääse tietoihin käsiksi, sillä tiedonsiirto on salattu yleisesti käytössä olevilla ja EU-tasolla salauskäyttöön hyväksytyillä standardimenetelmillä.

Remomedi-palvelu on salattu ääntä ja reaaliaikaista videokuvaa välittävä yhteyspalvelu, jonka apteekki hankkii samalla tavalla kuin se hankkii teknisesti vastaavan pelkkää ääntä välittävän puhelinyhteyden operaattorilta. Remomedi-järjestelmä tallentaa vain yhteyden muodostamisen kannalta oleellista asiakkaan itse antamaa ja yhteyden aikana syntyvää viranomaisvaatimusten mukaista tietoa.


Missä vaiheessa reseptilääkkeiden toimitusprosessia asiakkaalle annetaan lääkelain mukainen hintaneuvonta ja tietoja muista reseptilääkevalmisteen valitsemiseen liittyvistä tekijöistä Remomedi -palvelua käytettäessä?

Asiakas ja apteekki ovat suorassa keskusteluyhteydessä videon välityksellä, jolloin apteekin ja asiakkaan välinen kommunikaatio käytännössä vastaa apteekissa käyntiä. Lisäksi apteekki merkitsee VideoApteekki-järjestelmään apteekilta vaadittavan neuvonnan annetuksi.

VideoApteekki-järjestelmään dokumentoidaan asiakkaan ja apteekin väliset yhteydenotot ja esimerkiksi apteekkitarkastustilanteessa annettu neuvonta per asiakaskontakti voidaan todentaa logista, joka on vain palvelua antaneen apteekin käytössä salasanojen takana.

On huomionarvoista, että EU:n tieturvaohjeistuksen (GDPR) mukaisesti asiakkaalla on oikeus poistattaa häntä koskevat tiedot. VideoApteekki-järjestelmä täyttää GDPR:n vaatimukset.