TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

REMOMEDIN TIETOSUOJALAUSUNTO

Remomedin tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Remomedi Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Tietosuojalausunto (liite 1)

Hej, tack för ditt besök. Vi ska publicera vår uppdaterade sekretesspolicy på svenska så snart som möjligt. Vi hoppas att se dig snart igen.

Hi, thank you for visiting. We will publish our updated Privacy Notice in English as soon as possible. Hope to see you soon again.

 

SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI

Voimme lähettää asiakkaillemme tuotteitamme koskevaa asiakasviestintää myös sähköisesti. Pyrimme siihen, että tieto on hyödyllistä ja että viestien määrä on kohtuullinen. Asiakkaanamme sinulla on aina oikeus kieltää meitä lähettämästä suoramarkkinointia.

Voit kieltää suoramarkkinoinnin soittamalla asiakaspalveluumme (puhelinnumero www-sivuillamme), tai kirjallisesti osoitteeseen Remomedi Oy, Karaportti 5, 02610 Espoo.

 

REKISTERIOTTEEN TILAUS

Voit tilata rekisteriotteen omista henkilötiedoistasi paperisella lomakkeella. Toimitamme tilaamasi tiedot kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Pyynnön voit esittää maksutta kerran puolessa vuodessa.

Lomake liitteessä 2

 

REKISTERISELOSTEET

Remomedin henkilörekistereiden rekisteriselosteissa
kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään.

 • Asennus- ja tukipalveluiden asiakastietokanta (liite 3)
 • Apteekin palveluiden asiakastietokanta (liite 4)
 • Suoramarkkinointirekisteri yritysasiakkaille (liite 5)

 

TURVALLISESTI NETTIIN

Osoitteessa  www.tietoturvaopas.fi  on jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi liikkeellä olevista viruksista ja tietoturva-aukkojen päivityksistä.

 

TIETOTURVALOUKKAUSTEN HAVAINNOINTI JA RATKAISU

Viestintäviraston sivuilta  www.cert.fi  saat ajankohtaista CERT-FI-ryhmään tai yleiseen tietoturvallisuuteen liittyvää tietoa.

 

TIETOTURVALOUKKAUKSESTA ILMOITTAMINEN

Ilmoita tietoturvaloukkauksesta Remomedin palvelussa sähköpostilla osoitteeseen denialandabuse@remomedi.com

LIITE 1

TIETOSUOJALAUSUNTO

Päivitetty 25.5.2018

Me Remomedilla ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaanamme uskot käsiimme luottamuksellisia tietojasi ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

 

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:

 • kuinka keräämme henkilötietojasi
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Remomedin sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- vai yritysasiakas. Lisäksi Remomedilla saattaa olla palvelukohtaisia tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta. Löydät ne tietosuojasivultamme.

Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Remomedin palveluiden kautta.


Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

 • Anonymisoitu tieto  tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.
 • Asiakas  on Palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä. Remomedin sopimussuhteessa oleva asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttäjät (esimerkiksi apteekin henkilökuntaan kuuluvat) ovat tietoisia ja ymmärtävät Tietosuojalausunnon sisällön.
 • Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.
 • Palvelut  tarkoittavat kaikkia Remomedin tarjoamia tuotteita ja palveluita.
 • Välitystieto tarkoittaa viestintäpalvelun käytön yhteydessä syntyvää tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa viestin välittämiseksi, viestintäpalvelun laskuttamiseksi tai muihin laissa sallittuihin tai edellytettyihin tarkoituksiin.
 • Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä tietoja ovat esimerkiksi viestinnän osapuolia ja päätelaitetta koskeva tieto, viestinnän alkamis- ja loppumisaika, kesto, liittymän tai päätelaitteen paikkatieto, taikka muu vastaava tieto jota käsitellään viestintäverkossa viestien siirtämiseksi, jakamiseksi tai välittämiseksi. Mikäli välitystieto on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun henkilönä, katsotaan se myös henkilötiedoksi.

 

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät ja siitä mitä tietoja toimitat meille tai keräämme tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme Palveluun.

 

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.


Muista lähteistä

 • Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä  käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät mobiilisovelluksiamme ja muita Palveluita.
 • Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät.
 • Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä, Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-kieltorekisteristä, Suomen Asiakastiedolta, Fonectalta, Allerilta ja Futusomelta.

Henkilötietojen luovuttaminen Remomedille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta?

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilö- ja välitystietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, yritysyhteyshenkilöiden osalta myös vastuuasema/työtehtävä, sosiaalisen median tunnistetiedot.
 • Demografiatiedot, kuten toivotut palvelukielet.
 • Henkilötunnus, joka on tarpeen asiakkaan yksilöimiseksi apteekin käyttöön, kuitenkin lain sallimissa rajoissa.
 • Henkilökortin kuva, joka on tarpeen asiakkaan yksilöimiseksi apteekin käyttöön, kuitenkin lain sallimissa rajoissa.
 • Remomedin palveluihin ja portaaleihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot, asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti- ja chat-viestit asiakaspalveluun, turvakameran videotallenne mahdollisesta vierailusta toimipisteessämme.
 • Viestintäpalveluiden ja muiden Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten videopuheluita, viestejä ja sähköposteja koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto, Remomedin verkkosivujen ja mobiilisovellusten käytöstä syntyvät tiedot.
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot.  Evästeistä lisää liitteessä 6.
 • Asiakkaan ja käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten mobiilivarmenteen hallinnoinnissa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Remomedin järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Remomedi käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Remomedi pyrkii varmistamaan ja todentamaan sen, että alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

 

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Remomedin oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Remomedilla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä Asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn määriteltyyn käyttötarkoituksen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Jos asiakas on tunnistettavissa, voimme yhdistää häntä koskevia asiakastietoja hänestä kerättyyn analytiikkatietoon voidaksemme kohdentaa Palveluitamme paremmin juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin.

 

Remomedi käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

1. Sopimussuhteen perusteella ja Palveluiden tuottamiseksi:

Käsittelemme henkilötietojasi  Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Henkilö- ja välitystietojasi käsitellään viestinnän välittämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.Näin toimimme esimerkiksi kun välitämme videopuhelun, tekstiviestin tai sähköpostin vastaanottajalle. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Käsittelemme henkilö- ja välitystietojasi  teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi  sekä kaikkien Palveluidemme ja tietojärjestelmiemme tietoturvasta huolehtimiseksi  sekä niiden  toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietojasi myös Palveluihin liittyvien  väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi. Me voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietojasi Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.

Voimme käsitellä välitystietojasi  viestintäpalvelun teknistä kehittämistä  varten kuten optimoidaksemme viestintäverkkojen toimintaa. Lisäksi voimme  muodostaa tilastoja  Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten ja siten esimerkiksi ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla kuten esimerkiksi tehdä selvityksiä siitä, millä tavoin eri käyttäjäryhmät käyttävät Palveluja tai miten henkilön asuinpaikka ja ikä vaikuttavat Palveluiden käyttöön.

Käsittelemme henkilötietojasi sisäisesti  liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen.  Tällainen käsittely voi olla tarpeen kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.

 

2. Oikeutetun edun perusteella:

Remomedi voi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Remomedilla on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa.

Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja sekä Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista profiloitua tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme yhä paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.

Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietojasi myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme.

 

3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

Käsittelemme henkilötietojasi lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

 

4. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi

Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit esimerkiksi antaa suostumuksesi siihen, että käsittelemme sijaintitietojasi kohdentaaksemme sinulle listan palveluntarjoajista (esimerkiksi apteekit), jotka ovat sinulle ajankohtaisia tai relevantteja.

Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

 

Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Remomedille on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille.

 1. Remomedin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille  sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.
 2. Remomedin puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, laitehuoltokumppanimme sekä markkinointia lukuumme suorittavat markkinointitoimistot.Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit ovat sijoittuneet Suomen ja Euroopan Unionin alueille.
 3. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.
 4. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä  sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä.
 5. Voimme myös luovuttaa tietojasi toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
 6. Liiketoimintajärjestelyissä  kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi  säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen Palvelun toimittamiseen tarvittavia tietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa.

Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika on vähintään kolme vuotta ja maksimissaan kuusi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Yksittäisten tietotyyppien osalta säilytysajat voivat olla myös lyhempiä, kuten esimerkiksi internet-lokien (IP-osoitteiden) tallennusaika. Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja  käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä sekä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen  säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli olet antanut suostumuksesi välitystietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten ja peruutat suostumuksesi, emme käsittele välitystietojasi enää kyseiseen tarkoitukseen niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä välitystietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla.

 

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin:  Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Remomedi voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi:  Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen:  Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä:  Sinulla on oikeus vastustaa Remomedin oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Remomedi voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Remomedin pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus tulla unohdetuksi:  Sinulla on oikeus pyytää Remomedia poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Remomedin käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:  Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

 

Kuinka saat tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti osoitteeseen: Remomedi Oy, Karaportti 5, 02610 Espoo.
 • Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
 • Kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa antamasi suostumus. Tässä tapauksessa emme välttämättä voi tarjota Palveluitamme sinulle.

Jos Remomedi on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Yhteystiedot reklamaatiota tai valitusta varten löydät Tietosuojalausunnon lopusta.

 

Kuinka saat tiedon Tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

 

Kuinka saat meihin yhteyden?

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Rekisterinpitäjä

Remomedi Finland Oy
Y-tunnus 2822258-8
Karaportti 5, 02610 Espoo
www.remomedi.com

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

Remomedi Oy
Asiakaspalvelu
Karaportti 5, 02610 Espoo

Jos Remomedi on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

 

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai keskusteltavaa siitä, miten Remomedi huolehtii tietosuojastasi, ota ystävällisesti yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan osoitteessa denialandabuse@Remomedi.com –yhteydenottoon merkintä ”Tietosuojavastaavalle”.

LIITE 2

HYVÄ ASIAKKAAMME,

haluatko tietää, mitä eri henkilötietoja olemme sinusta käsitelleet? Tällä lomakkeella saat tilattua rekisteriotteen omista henkilötiedoistasi. Toimitamme tiedot paperisena. Jos olet käyttänyt palveluitamme jo pitkään, rekisteriotteella toimitettavien tietojen määrä voi olla suuri. Voitkin valita lomakkeella, että tilaat tiedot suurivolyymisista tuotteista vain, jos tarvitset niitä. Tiedon suuren määrän vuoksi tarvitsemme myös tarkat päivämäärät, joilta tiedot haluat. Voit tilata tietoja ainoastaan omassa käytössäsi olevista palveluista. Tunnistamme sinut ja muut liittymien käyttäjät henkilötodistuksen valokopiosta. Jos huomaat virheitä rekisteriotteesi tiedoissa, voit korjata virheen olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Rekisteriotteen toimitus kestää 3–4 viikkoa.

LATAA LOMAKE

Toimita allekirjoitettu lomake, liite ja valokopio henkilötodistuksesta postitse osoitteeseen:
Remomedi Oy, Asiakaspalvelu, Karaportti 5, 02610 Espoo

Voit tilata rekisteriotteen maksutta kerran puolessa vuodessa. Mikäli tilaat rekisteriotteen useammin, veloitamme siitä käsittelykulujen kattamiseksi hinnaston mukaisen maksun. Rekisteriotteen tarkastuspyynnön käsittelyaika on kuukausi. Sen jälkeen, kun olemme toimittaneet rekisteriotteen tiedot sinulle, olet itse vastuussa raportin tietojen käsittelystä.

Tiedot tarjotaan sopimuksen ja suostumuksen perusteella käsiteltävistä tiedoista, ja sisältö voi tästä johtuen olla suppeampi kuin rekisteriotteessa.

LIITE 3

ASENNUS- JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASTIETOKANTA

REKISTERISELOSTE

Remomedi Asennus- ja tukipalveluiden asiakastietokanta. Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Remomedi Oy (jäljempänä “Remomedi”)
Y-tunnus 2822258-8
Karaportti 5, 02610 Espoo

www.remomedi.com

REKISTERIN NIMI

Remomedi Asennus- ja tukipalveluiden asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakas- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Remomedin palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Remomedin puhelinneuvonta-, asennus-, neuvonta-, huolto-, korjaus-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin, laitteisto-, ohjelmisto- ja virustorjuntatuotteisiin sekä niihin liittyviin muihin palveluihin liittyen asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan, analysointiin, tilastointiin sekä tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen, tuotteisiin ja palveluihin liittyvien väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan sekä Remomedin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin tietoja voidaan lisäksi käyttää Remomedin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä Remomedin yhteistyökumppanien markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, niiden hankinnan syyt, asiakkaan laitteita ja laitteistoja koskevat tiedot, takuutiedot, asiakkaan työasemien etäyhteysvalvonnassa tarvittavat tiedot, asiakaskontaktihistoria, palvelun myyjätiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja asiakkaan esittämät tai muuten esille tulleet potentiaaliset tulevat ongelmat tai muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Jälkikäteisen laskutuksen piiriin kuuluvien tuotteiden tai palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista ja luotonvalvontaa varten
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus

Tiedot voidaan ryhmitellä tuote-/palveluryhmittäin.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä ja sekä kerätä, että päivittää Remomedin tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Remomedi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Remomedi voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Remomedin ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään muun muassa teknisen käyttöyhteyden avulla. Remomedi voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Remomedin tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Remomedi Oy
Asiakaspalautteet
Karaportti 5
02610 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Karaportti 5, 02610 Espoo.

Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee Remomedin yritysasiakkaiden suoramarkkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.

LIITE 4

REMOMEDIN PALVELUIDEN ASIAKASTIETOKANTA

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Remomedi Oy (jäljempänä “Remomedi”)
Y-tunnus 2822258-8
Karaportti 5, 02610 Espoo

www.remomedi.com

REKISTERIN NIMI

Remomedin palveluiden asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Remomedin asiakassuhde, tuotteiden ja palveluiden laskuttaminen ja saatavien valvonta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja saatavien valvontaan, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Remomedin omissa rekistereissä sekä Remomedin ja yhteistyökumppaneiden markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot (Users-tieto)

– etunimi
– sukunimi
– osoite
– sotu
– sähköposti
– puhelinnumero,

sekä väliaikaisesti tallennettuna:

– puolesta asioijan etunimi
– puolesta asioijan sukunimi
– puolesta asioijan puhelinnumero
– puolesta asioijan osoite

HUOM: Käyttäjä voi itse poistaa profiilinsa ja omat tietonsa Users-taulusta.

 • Laskutustiedot, kuten aiemmat laskut, puheluerittely, teletunnukset
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun käyttöpaikka, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma-, ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Remomedi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tiedot nimestä, osoitteesta ja puhelinliittymän numerosta luovutetaan säännönmukaisesti tilaajaluettelossa julkaistavaksi, ellei asiakas ole julkaisemista kieltänyt.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Remomedin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Remomedi voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Remomedi huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Remomedi tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Remomedi Oy
Asiakaspalautteet
Karaportti 5
02610 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Karaportti 5, 02610 Espoo.

Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee Remomedin yritysasiakkaiden suoramarkkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.

LIITE 5

YRITYSASIAKKAIDEN SUORAMARKKINOINTI

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Remomedi Oy (jäljempänä “Remomedi”)
Y-tunnus  2822258-8
Karaportti 5, 02610 Espoo

www.remomedi.com

REKISTERIN NIMI

Remomedin yritysasiakkaiden suoramarkkinointirekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilörekisteriä voidaan käyttää Remomedin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, markkinointikilpailuihin, arvontoihin, mielipide- tai markkinatutki-mukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramark-kinointi tai peruuttaa suostumuksensa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja Remomedin potentiaalisista yritysasiakkaista/-prospekteista:

Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), ammatti/arvo, asema ja vastuualue(et) yrityksessä ja näiden tietojen muutostiedot sekä muut rekisteröidyn yksilöivät tiedot

Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot

Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin hänen suostumuksellaan kerätyt lisätiedot (kuten esimerkiksi ammatilliset kiinnostuksen kohteet)

Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään erilaisiin palveluihin, markkinointikilpailuihin, -kampanjoihin, arvontoihin tms. rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi evästeitä käyttämällä) rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Remomedin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, kaupparekisteristä, väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista luetteloista ja rekistereistä sekä yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista tai yksityisistä lähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Remomedin voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja on mahdollista siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Remomedi huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Remomedin tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Remomedi Oy
Asiakaspalautteet
Karaportti 5
02610 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Karaportti 5, 02610 Espoo.

Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee Remomedin yritysasiakkaiden suoramarkkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.

LIITE 6

EVÄSTEET

Google Analytics

Remomedin web-analytiikkajärjestelmän eväste, jolla lasketaan sivustojen kävijämääriä. Evästeeseen voidaan yhdistää tietoja mm. kävijän kampanjaan osallistumisesta sekä asioinnista Remomedin verkkopalveluissa. Rekisteröityneiden käyttäjien anonymisoituja tilaajatietoja voidaan yhdistää tähän evästeeseen. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen käytön estäminen: Lähetä sähköposti osoitteeseen denialandabuse@remomedi.com

Evästeen säilytysaika: Enintään 2 vuotta

 

Visual Website Optimizer

Sivustojen sisällön ja toiminnan testaamiseen ja kohdentamiseen käytettävän työkalun eväste. Työkalulla mitataan, mitä eri version tietystä toiminnallisuudesta nähneet käyttäjät tekevät version nähtyään. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen käytön estäminen: denialandabuse@remomedi.com

Evästeen säilytysaika: 100 päivää

 

Google AdWords / doubleclick.net

Kolmannen osapuolen eväste, jota käytetään mm. mainonnan uudelleen kohdentamiseen Googlen mainosverkostoissa. Evästeeseen yhdistetään kävijän selailuhistoriaa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen käytön estäminen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Evästeen säilytysaika: Enintään 2 vuotta

 

Adform

Kolmannen osapuolen eväste, joka liittyy mainonnan kohdentamiseen ja tulosten seurantaan.  Evästeeseen yhdistetään kävijän selailuhistoriaa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen käytön estäminen: http://www.adform.com/site/privacy-policy/

Evästeen säilytysaika: Noin 2 kuukautta

 

AdTech
Kolmannen osapuolen eväste, joka liittyy mainonnan kohdentamiseen ja tulosten seurantaan. Evästeeseen yhdistetään kävijän selailuhistoriaa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen käytön estäminen: http://www.adtech.com/cookie_opt-out/

Your Online Choices -palvelun avulla voit tutustua selainkäyttöön perustuvaan verkkomainontaan ja yksityisyydensuojaan ja hallita niihin liittyviä asetuksia. Palvelun avulla voit kieltää tai sallia joko kaikkien tai yksittäisten yritysten kohdentaman mainonnan. http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset